+34657198928 info@hulpbijstress.nl

Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor een volledige of gedeeltelijke vergoeding in het kader van de Nederlandse Zorgverzekeringswet moet u een Nederlandse zorgverzekering hebben. Veel Nederlandse zorgverzekeraars vergoeden een deel van de behandeling binnen het basispakket. De behandeling komt in aanmerking voor een vergoeding als u een verwijsbrief voor uw psycholoog van uw huisarts heeft ontvangen en als er sprake is van een officieel gestelde psychische stoornis (volgens de DSM-5, het wereldwijd gehanteerde classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen). Het maakt hiervoor niet uit of u aanvullend verzekerd bent. 

Een aantal psychische problemen en klachten zijn niet langer verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed. De kosten hiervan komen dan geheel voor uw rekening (onverzekerde zorg).

Psychologiepraktijk Hulp bij Stress is een contractvrije onafhankelijk psychologiepraktijk die niet gebonden is aan contracten met zorgverzekeraars. Contractvrij werken heeft ons inziens heel veel voordelen zoals uw vrijheid in keuze van behandelaar en behandelduur, bescherming van uw privacy, een behandeling op maat i.p.v. strikt opgelegde keuzes voor methodes en technieken.  Niet-gecontracteerde psychologen hebben uiteraard nog wel te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Ook moeten wij ons aan dezelfde regels houden wat betreft wel en niet-vergoede zorg.  Omdat Hulp bij Stress geen contracten heeft met zorgverzekeraars valt de vergoeding van de behandeling onder restitutiezorg. Een van de consequenties voor u is dat u de rekening van de vergoede zorg eerst zelf moet betalen en daarna deze kunt indienen bij uw zorgverzekeraar, waarna u een bepaald bedrag (het ongecontracteerde restitutietarief) terugkrijgt. Deze tarieven hangen af van uw verzekeraar en van uw polis (bij restitutiepolis is vergoeding meestal 100%, bij naturapolis meestal min. 75% van de gemaakte kosten). Het kan dus ook voorkomen dat een deel van de therapie voor uw eigen rekening komt. Op de sites van de verzekeraars is informatie te vinden over de precieze hoogte van de ongecontracteerde tarieven. Raadpleeg daarom tijdig uw eigen ziektekostenverzekering!

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland anno 2014

Sinds 2014 is er veel veranderd in de GGZ. De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende geestelijke gezondheidszorg krijgen op de juiste plaats. Daarom wordt nu onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGZ (BGGGZ) en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).  Klik hier voor meer informatie hierover.

De behandeling bij Psychologiepraktijk Hulp bij Stress valt onder Generalistische Basis (GB) GGZ en wordt onder bovengenoemde voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. De praktijk is BIG-geregistreerd en voldoet aan de voorwaarden van het kwaliteitsstatuut.

Er zijn 4 grote behandeltrajecten (prestaties) die vallen onder de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ): kort, middel, intensief en chronisch. De indeling en bijbehorende tarieven voor 2021, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zien als volgt uit:

Traject GB GGZ Aantal sessies

   incl. intake

Maximaal aantal

     minuten

NZA Tarief 2021
Basis Kort (BK) ong. 3-5 sessies

nvt.

€ 522,13

Basis Middel (BM) ong. 6-8 sessies

nvt.

€ 885,01

Basis Intensief (BI) ong. 9-12 sessies

nvt.

€ 1.434,96

Basis Chronisch (BC) ong. 10-12 sessies

nvt.

  € 1.380,49

Onvolledig behandeltraject ong. 1-2 sessies

nvt.

€ 228,04

Bij de start van de behandeling wordt tijdens het intakegesprek (1 of 2 sessies) een inschatting gemaakt van wat er nodig is, m.a.w. welk traject (kort, middel of intensief) bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van uw klachten. Als tijdens een traject in de GB GGZ blijkt dat er meer nodig is, dan kan het behandelplan bijgesteld worden om bijvoorbeeld in plaats van traject ‘middel’ voor traject ‘intensief’ te kiezen. Indien er meer nodig is dan traject ‘intensief’ , dan kunt u terugverwezen worden naar de huisarts met een advies voor verwijzing naar Specialistische GGZ.

Verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico is een eenmalig bedrag per jaar voor het ontvangen van allerlei soorten zorg, waaronder ook geestelijke gezondheidszorg. Het houdt in dat u elk jaar eerst een bedrag zelf moet betalen, voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Ook wanneer u onder de behandeling bent bij Hulp bij Stress zal de zorgverzekeraar het verplicht eigen risico met u verrekenen, tenzij u deze al hebt betaald voor het ontvangen van andere zorg.

In 2021 is het eigen risico € 385,- per persoon in totaal, tenzij u een hoger eigen risico heeft afgesproken. Zie ook de informatie van de rijksoverheid hierover. Vraag voor de zekerheid bij uw verzekeraar na hoe dat bij u zit!