+34657198928 info@hulpbijstress.nl

Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor een volledige of gedeeltelijke vergoeding in het kader van de Nederlandse Zorgverzekeringswet moet u een Nederlandse zorgverzekering hebben. Veel Nederlandse zorgverzekeraars vergoeden een deel van de behandeling binnen het basispakket. De behandeling komt in aanmerking voor een vergoeding als u een verwijsbrief voor uw psycholoog van uw huisarts heeft ontvangen en als er sprake is van een officieel gestelde psychische stoornis (volgens de DSM-5, het wereldwijd gehanteerde classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen).

Een aantal psychische problemen en klachten zijn niet langer verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed.  De kosten hiervan komen dan geheel voor uw rekening (onverzekerde zorg).

Psychologiepraktijk Hulp bij Stress is een contractvrije onafhankelijk psychologiepraktijk die niet gebonden is aan contracten met zorgverzekeraars. Contractvrij werken heeft ons inziens heel veel voordelen zoals uw vrijheid in keuze van behandelaar en behandelduur, bescherming van uw privacy, een behandeling op maat i.p.v. strikt opgelegde keuzes voor methodes en technieken.  Niet-gecontracteerde psychologen hebben uiteraard nog wel te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Ook moeten wij ons aan dezelfde regels houden wat betreft wel en niet-vergoede zorg.

Omdat Hulp bij Stress geen contracten heeft met zorgverzekeraars valt de vergoeding van de behandeling onder restitutiezorg. Een van de consequenties voor u is dat u de rekening van de vergoede zorg eerst zelf moet betalen en daarna deze kunt indienen bij uw zorgverzekeraar, waarna u een bepaald bedrag (het ongecontracteerde restitutietarief) terugkrijgt. Deze tarieven hangen af van uw verzekeraar en van uw polis. Het kan dus ook voorkomen dat een deel van de therapie voor uw eigen rekening komt. Op de sites van de verzekeraars is informatie te vinden over de precieze hoogte van de ongecontracteerde tarieven. Raadpleeg daarom tijdig uw eigen ziektekostenverzekering!

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland anno 2014

Sinds 2014 is er veel veranderd in de GGZ. De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende geestelijke gezondheidszorg krijgen op de juiste plaats. Daarom wordt nu onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGZ (BGGGZ) en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).  Klik hier voor meer informatie hierover.

Verplicht eigen risico

Vanaf 2014 is er geen eigen bijdrage meer. Het eigen risico is wel van toepassing. Het verplicht eigen risico is een eenmalig bedrag per jaar voor het ontvangen van allerlei soorten zorg, waaronder ook geestelijke gezondheidszorg. Het houdt in dat u elk jaar eerst een bedrag zelf moet betalen, voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Ook wanneer u onder de behandeling bent bij Hulp bij Stress zal de zorgverzekeraar het verplicht eigen risico met u verrekenen, tenzij u deze al hebt betaald voor het ontvangen van andere zorg.

Vanaf begin 2017 is het eigen risico € 385,- per persoon in totaal, tenzij u een hoger eigen risico heeft afgesproken. Zie ook de informatie van de rijksoverheid hierover. Vraag voor de zekerheid bij uw verzekeraar na hoe dat bij u zit!