+34657198928 info@hulpbijstress.nl

Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor een volledige of gedeeltelijke vergoeding in het kader van de Nederlandse Zorgverzekeringswet moet u een Nederlandse zorgverzekering hebben. Veel Nederlandse zorgverzekeraars vergoeden een deel van de behandeling binnen het basispakket. De behandeling komt in aanmerking voor een vergoeding als u een verwijsbrief voor uw psycholoog van uw huisarts heeft ontvangen en als er sprake is van een officieel gestelde psychische stoornis (volgens de DSM-5, het wereldwijd gehanteerde classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen). Het maakt hiervoor niet uit of u aanvullend verzekerd bent.  Een aantal psychische problemen en klachten zijn niet langer verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed. De kosten hiervan komen dan geheel voor uw rekening (onverzekerde zorg).

Contractvrije psycholoog

Psychologiepraktijk Hulp bij Stress is een contractvrije onafhankelijk psychologiepraktijk die niet gebonden is aan contracten met zorgverzekeraars. Contractvrij werken heeft ons inziens heel veel voordelen zoals uw vrijheid in keuze van behandelaar en behandelduur, bescherming van uw privacy, een behandeling op maat i.p.v. strikt opgelegde keuzes voor methodes en technieken. Niet-gecontracteerde psychologen hebben uiteraard nog wel te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Onze psychologiepraktijk is tevens BIG-geregistreerd en voldoet aan de voorwaarden van het Landelijk kwaliteitsstatuut GGZ.

Omdat Psychologiepraktijk Hulp bij Stress geen contracten heeft met zorgverzekeraars valt de vergoeding van de behandeling onder restitutiezorg. Een van de consequenties voor u is dat u de rekening van de vergoede zorg eerst zelf moet betalen en daarna deze kunt indienen bij uw zorgverzekeraar, waarna u een bepaald bedrag (het ongecontracteerde restitutietarief) terugkrijgt. Deze tarieven hangen af van uw verzekeraar en van uw polis (bij restitutiepolis is vergoeding meestal 100%, bij naturapolis meestal min. 60-75% van de gemaakte kosten). Het kan dus ook voorkomen dat een deel van de therapie voor uw eigen rekening komt. Op de sites van de verzekeraars is informatie te vinden over de precieze hoogte van de ongecontracteerde tarieven.  Raadpleeg daarom tijdig uw eigen ziektekostenverzekering!

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland anno 2022

Per 1 januari 2022 is een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het Zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De inhoud van de psychologische zorg in de GGZ verandert door deze wijziging niet, wel de bekostiging daarvan. Meer informatie voor cliënten kunt u vinden in deze folder. 

Bekostiging is vanaf 1 januari 2022 niet meer op basis van een pakket of traject, maar op basis van het type consult (diagnostiek of behandeling), de duur van de consulten en beroep van de zorgverlener. En tenslotte worden de tarieven bepaald door de manier waarop de zorg wordt geleverd. Het Zorgprestatiemodel noemt dit een ‘setting’. Binnen Psychologiepraktijk Hulp bij Stress wordt er gewerkt binnen de setting:  Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II. In overleg met uw psycholoog zal de duur van de consulten worden afgesproken, maar over het algemeen zullen de consulten tussen de 45 en 90 minuten duren.

Let op: Helaas hanteren niet alle zorgverzekeraars de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld. Zorgverzekeraars hanteren steeds vaker het gemiddelde tarief waarvoor zij zorg hebben ingekocht bij gecontracteerde zorgverleners en noemen dat het gemiddelde gecontracteerde tarief. De tarieven zijn daarom per zorgverzekeraar verschillend.

Om onze cliënten in hun zorgkosten tegemoet te komen hanteert Psychologiepraktijk Hulp bij Stress lagere tarieven dan de tarieven vastgesteld door NZA. 

Voor  onze tarieven van consult Diagnostiek en consult Behandeling zie pagina Tarieven 

Verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico is een eenmalig bedrag per jaar voor het ontvangen van allerlei soorten zorg, waaronder ook geestelijke gezondheidszorg. Het houdt in dat u elk jaar eerst een bedrag zelf moet betalen, voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Ook wanneer u onder de behandeling bent bij Hulp bij Stress zal de zorgverzekeraar het verplicht eigen risico met u verrekenen, tenzij u deze al hebt betaald voor het ontvangen van andere zorg.

In 2024 is het eigen risico € 385,- per persoon in totaal, tenzij u een hoger eigen risico heeft afgesproken. U betaalt dus zelf de eerste € 385. Zie ook de informatie van de rijksoverheid hierover. Vraag voor de zekerheid bij uw verzekeraar na hoe dat bij u zit!