+34657198928 info@hulpbijstress.nl

Hoe ziet een behandeling eruit?

Geen enkele behandeling is hetzelfde maar vrijwel in alle behandelingen worden stap voor stap deze 4 fases doorgelopen.

Tijdens de aanmeldingsfase bij het eerste korte (telefonische) kennismakingsgesprek wordt voorlopig gekeken of u aan het juiste adres bent met uw klachten, wordt informatie gegeven over de werkwijze, tarieven en de mogelijkheden van de praktijk en gaan we samen al uw vragen doornemen. Als u besluit in de behandeling te komen bij Psychologiepraktijk Hulp bij Stress worden een of meerdere afspraken gepland om uw behandelingstraject te starten.

Na het kennismakingsgesprek vindt het eerste intakegesprek plaats, start van de intakefase, waarin uw klachten in kaart worden gebracht en uw klachtgeschiedenis wordt doorgenomen. Soms is er een tweede gesprek nodig om dieper op achtergrondgegevens en andere belangrijke factoren in te gaan. Bij te ernstige of chronische (al dan niet psychiatrische) klachten kan er samen met u worden besloten u verder door te verwijzen, indien wenselijk in overleg met uw huisarts.

Na de intakegesprekken wordt er (indien van toepassing) een diagnose gesteld aan de hand van de DSM V classificatie en wordt er een behandelplan opgesteld. Dit doen we tijdens zogenaamd adviesgesprek. Het behandelplan (behandelovereenkomst) wordt in een document opgesteld en daarin stellen we samen doelen voor uw behandeling op en bepalen de te gebruiken behandelmethode. Tevens wordt er in het behandelplan opgenomen wanneer de eerste evaluatie plaats zal vinden en hoelang (naar verwachting) de behandeldeling kan duren.  Na bespreking van het behandelplan kan er gestart worden met de behandeling.

Daarna, in de behandelfase, werken we samen aan uw doelen. Aan de hand van de gekozen behandelvorm bespreken we hoe het de afgelopen periode is gegaan, wat er goed ging, welke belemmeringen u tegenkwam en hoe u die het beste kunt overwinnen. Naast het praten over uw problemen wordt bijna altijd gebruik gemaakt van verbeeldingsoefeningen, rollenspel en opdrachten die u thuis uitwerkt. Er wordt gewerkt met diverse behandelmodellen die afhankelijk van uw wensen en problematiek worden toegespitst: o.a. cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie, schematherapie, mindfulness en EMDR (voorlopig alleen voor Face-to-Face gesprekken). Met regelmatige tussenpozen zullen wij het behandelplan en uw doelen evalueren.

In de afsluitende fase van de behandeling wordt de tijd tussen de afspraken steeds groter en gaat u steeds meer zelfstandig doen. Er wordt toegewerkt naar het laatste afspraak en er wordt een terugvalpreventieplan opgesteld om uw klachten in de toekomst te kunnen voorkomen.

De behandeling start en wordt afgesloten met een meting door het invullen van een vragenlijst.

 

Een behandeltraject bij Hulp bij Stress geschiedt volgens 4 stappen:

  • Stap 1: Aanmelding en kennismakingsgesprek 
  • Stap 2: Intake incl. diagnostiek, adviesgesprek en behandelvoorstel
  • Stap 3: Behandeling incl. evaluatiemomenten 
  • Stap 4: Afronding en afsluiting van behandeling.