+34657198928 info@hulpbijstress.nl

Verbeterpunten en klachten

Psychologiepraktijk Hulp bij Stress vindt het waarborgen van kwaliteit belangrijk, evenals deskundigheid en betrokkenheid. Onze praktijk waarborgt uw privacy en werkt overeenkomstig de beroepscode voor psychologen, waarin o.a. staat dat zonder uw toestemming geen informatie aan derden wordt verstrekt. Verder werkt Hulp bij Stress volgens de normen en gedragscodes van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), zoals omschreven in de NIP-beroepscode.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de geboden hulp. Het is dan belangrijk om daar samen over te praten en te kijken of we samen tot een oplossing kunnen komen. Geef daarbij duidelijk aan waarover u dan niet tevreden bent. Komen we er samen niet uit, dan kunt u overwegen over te stappen naar een andere psycholoog (eventueel met hulp van Psychologiepraktijk Hulp bij Stress of via uw huisarts met een doorverwijzing naar een andere psycholoog).

Eventueel kunt u overwegen een klacht in te dienen als u vindt dat Psychologiepraktijk Hulp bij Stress zich niet aan de beroepscode heeft gehouden. U hebt dan de mogelijkheid een klacht in te dienen in het kader van de wet BIG, bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Op de website van De Tuchtcolleges kunt u meer informatie daarover vinden, evenals de informatie over de klachtprocedure.

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).