+34657198928 info@hulpbijstress.nl

Privacystatement Psychologiepraktijk Hulp bij Stress

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke onderneming, vereniging of organisatie die gegevens over klanten of andere personen vastlegt, moet in een privacyverklaring uitleggen wat met die gegevens wordt gedaan. Dat moet volledig en in eenvoudige taal.

Hieronder volgt een korte samenvatting van de privacyverklaring van Psychologiepraktijk Hulp bij Stress:

  1. Van onze cliënten verzamelen we de volgende gegevens:
    Naam, contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer). Deze gegevens hebben we nodig om u te kunnen bereiken voor het maken of verzetten van afspraken en voor het versturen (per e-mail) van de factuur. Uitgaande documenten (zoals facturen) per e-mail worden beveiligd met een wachtwoord. Een postadres is nodig indien u uw factuur per post wilt ontvangen (in plaats van per e-mail).
  2. In het geval van een behandeling bij Hulp bij Stress worden een onderzoeksverslag, behandelplan en verslagen van de sessies gemaakt. Deze zijn nodig voor uw behandeling.
  3. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt. Indien een bedrijfsarts of huisarts of iemand anders die betrokken is bij de behandeling informatie wil, zullen we deze alleen verstrekken met expliciete, schriftelijke toestemming van de cliënt.
  4. De gegevensdragers (laptop bijvoorbeeld), waarop de gegevens zijn opgeslagen, zijn goed beveiligd (met antivirussoftware en wachtwoorden). Bij een datalek is er meldplicht bij de autoriteit persoonsgegevens.
  5. We bewaren de gegevens 15 jaar na het laatste contact. Voor het geval iemand terugkeert in behandeling binnen een aantal jaren, is het nuttig de gegevens nog te kunnen inzien. Na 15 jaar worden alle gegevens verwijderd.
  6. Cliënten kunnen op verzoek inzage krijgen in de gegevens en deze zullen op verzoek verwijderd kunnen worden.
  7. Alle cliënten geven bij aanvang van de behandeling expliciet schriftelijk toestemming voor het vastleggen van gegevens zoals in dit document beschreven.

Voor uitgebreide privacystatement van Psychologiepraktijk Hulp Bij Stress klik op onderstaande link:

Privacystatement Psychologiepraktijk Hulp bij Stress