+34657198928 info@hulpbijstress.nl

Over Hulp bij Stress

Hieronder vindt u het overzicht van:

Registraties van praktijk en zorgverlener:

BIG register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg): 19914014025

AGB-code zorgverlener : 94013564

AGB-code Psychologiepraktijk Hulp bij Stress : 94066758 (sinds 01-02-2022 is Psychologiepraktijk Hulp bij Stress onderdeel geworden van HM Consulting B.V.)

Kamer van Koophandel nr.: 85304948  (sinds 01-02-2022 is Psychologiepraktijk Hulp bij Stress onderdeel geworden van HM Consulting B.V.)

Spaanse COPAO lidmaatschapsnummer: AO11571

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken en beschikbaar te stellen voor cliënten van eigen praktijk. Psychologiepraktijk Hulp bij Stress beschikt over een goedgekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut (goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden, format C).