+34657198928 info@hulpbijstress.nl

Behandelmethodes

Afhankelijk van de aard van problematiek en de nader te bepalen werkwijze wordt bij Psychologiepraktijk Hulp bij Stress gebruik gemaakt van de volgende behandelmethodes:

  • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het verminderen van psychische klachten in heden en de toekomst is gericht.  Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de gebeurtenissen ziet oftewel negatieve interpretaties van deze gebeurtenissen. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verminderen of verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

  • Interpesoonlijke psychotherapie (IPT)

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende vorm van psychotherapie die aan het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw specifiek is ontworpen voor de behandeling van depressie (Klerman,1984 & Weissman 2000). IPT is opgenomen in de Multidisciplinaire Richtlijn voor de behandeling van depressie als één van de psychotherapievormen van eerste keuze. Uitgangspunten van IPT zijn de relatie tussen hechting en het ontstaan van stemmingsstoornissen en die tussen het optreden van life events en depressie. Bij de keuze voor IPT is er sprake van een stressvolle gebeurtenis, die de aanleiding is voor het (weer) krijgen van een depressie. Een belangrijk onderdeel van deze vorm van psychotherapie is het werken met een focus. Er zijn vier verschillende focussen: rouw, interpersoonlijk conflict, rolverandering en interpersoonlijke sensitiviteit. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van IPT, ook bij andere stoornissen en doelgroepen.

  • Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. EMDR  is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

  • Schemagerichte Therapie

Schematherapie is een integratieve psychotherapie vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader waarin zowel het heden als het verleden aan bod komen. Op drie manieren wordt verandering teweeggebracht: cognitief, experiëntieel en gedragsmatig. Van groot belang is de therapeutische relatie: in en door de therapeutische relatie kunnen vroege schema’s geïdentificeerd en veranderd worden. De therapie is ontwikkeld door Jeffrey Young en collega’s. Schematherapie is oorspronkelijk ontwikkeld als individuele behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblematiek, met name de borderline en narcistische persoonlijkheidsstoornis. Uit onderzoek naar de behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornis en de ontwijkende, afhankelijke en obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis blijkt dat schematherapie een (kosten)effectieve behandeling is.

  • Steunende en structurerende begeleiding

Steunend-structurerende gesprekken hebben primair een begeleidend en ondersteunend karakter. De gesprekken zijn gericht op structurering en leefstijladviezen. In de begeleidende gesprekken wordt gebruik gemaakt van   psychotherapeutische deeltechnieken uit de cognitieve (gedrags)therapie, de interpersoonlijke therapie en de directieve therapie. Het doel van steunend-structurerende begeleiding is een betere hantering (coping) van de klachten door de cliënt zelf. Eventueel kunnen de begeleidende gesprekken worden ingezet om cliënt te motiveren tot psychotherapie of een andere behandelvorm.

  • Mindfulness

Mindfulness vindt zijn oorsprong in het boeddhisme. Bij deze aandachtstraining worden Oosterse meditatie- en yogatechnieken gecombineerd met de moderne westerse psychologie. Mindfulness werd eind jaren ’70 voor het eerst toegepast als oefenprogramma voor patiënten met chronische medische klachten zoals pijn en kanker. Inmiddels wordt deze methode voor mensen met uiteenlopende psychische en lichamelijke klachten toegepast. Mindfulness is vooral goed voor mensen die blijven piekeren over het verleden of de toekomst. Zij leren om te gaan met emoties en gedachten zonder dat deze hen overweldigen. Mindfulness leert mensen bewust met handelingen en gedachten in het hier en nu om te gaan, te leven met aandacht en minder te oordelen. Bij mensen met terugkerende depressies is mindfulness bewezen effectief in zowel het behandelen daarvan als in het voorkomen van recidieven van depressieve episodes. Ook mensen met bijvoorbeeld stressklachten hebben baat bij mindfulnesstraining.

Afspraak maken ?

Neem contact met ons op of vul het contactformulier online in.